Organisation & ledelse

Toppræstationer i virksomheden starter med kompetent ledelse. Evner lederen at motivere og kommunikere klart med medarbejderne som individer og som grupper, er alle parter et stort skridt nærmere succes. Den menneskelige faktor og de gode relationer er…

Personlig udvikling

Oplever du at have behov udvikling og nye perspektiver i dit liv? Mistrives du i dit arbejde eller andre steder? Har du symptomer, der muligvis kan være tegn på overbelastning, mistrivsel eller stress? Er der i dit liv nogle udfordringer, du ønsker inspiration til at håndtere?

Trivsel og stress

Organisationens effektivitet influeres negativt af mistrivsel og stress – ledere og medarbejderes individuelle præstationer daler, samarbejdsrelationer vanskeliggøres og længere tids fravær kan være resultatet, hvis der ikke gribes ind i tide. Det handler dels om…