Virksomheds­rettede kurser

Erhvervspsykologens kurser tilrettelægges ud fra virksomhedens særlige ønsker.

I samarbejdet mellem kunden og Erhvervspsykologen designes de overordnede linjer for kursets mål, indhold og varighed. Derved sikres forløbets kvalitet og anvendelighed i praksis.

Kurserne kan leveres som et særskilt produkt eller som et element i den langsigtede organisationsudvikling.

Erhvervspsykologen udbyder også åbne kurser, som vil blive annonceret her på hjemmesiden.

Samtaler om stress og trivsel i organisationer

At kunne føre udbytterige samtaler er et helt essentielt element i forhold til at kunne nedbringe de økonomiske og menneskelige omkostninger ved stress og mistrivsel.

”Samtaler om stress og trivsel i organisationer” er til dig, der i dit arbejde skal kunne håndtere en lang række forskellige samtaler, der har til formål at understøtte og fremme trivsel, forebygge og håndterer stress samt sikre den bedst mulige tilbagevenden til arbejdet efter en sygemelding.

Stress- og trivselskonsulent

Nedbringelse af økonomiske og menneskelige omkostninger ved stress og mistrivsel kræver fokus på forebyggelse, sikker og rettidig indgriben samt målrettet håndtering af den specifikke situation.

”Stress- og trivselskonsulent” er til dig, der ønsker viden og redskaber til:

  • Understøtte trivsel på arbejdspladsen.
  • Opdage belastningssymptomer i tide.
  • Håndtere belastningstilstande.
  • Planlægge tilbagevenden til arbejdet efter stress.

Andre kurser

  • Stresshåndtering
  • Ledelsesbaseret coaching
  • Konflikthåndtering
  • Den vanskelige samtale