Personlig udvikling

Oplever du at have behov udvikling og nye perspektiver i dit liv? Mistrives du i dit arbejde eller andre steder? Har du symptomer, der muligvis kan være tegn på overbelastning, mistrivsel eller stress? Er der i dit liv nogle udfordringer, du ønsker inspiration til at håndtere?

I forløbet bidrager Erhvervspsykologen ved at facilitere den proces, der handler om din udvikling og dine muligheder og potentialer i den nuværende og fremtidige situation.

Min teoretiske tilgang til psykologiske samtaler tilpasses efter, hvad der er behov for – dog benyttes hovedsagligt kognitiv og systemisk tilgang.

Kontakt mig for en indledende samtale og vurdering af, om et samtaleforløb kan give dig værdi.

Se mere under Coaching i erhvervslivet.