Udviklings­værktøjer

I de erhvervspsykologiske ydelser er det en mulighed at inddrage forskellige udviklings- og ledelsesredskaber i processerne. Både JTI og Karrieremodellen™ kan inddrages i opgaver, der involverer enkeltpersoner og teams.

Første skridt på vejen til at sikre en god opgaveløsning er et godt samarbejde mellem flere motiverede medarbejdere.

Lederen har en vigtig opgave i at bidrage til at skabe gode relationer og større forståelse for forskelligheder internt i organisationen. Det betyder, at der blandt andet skal udbredes kendskab til personernes styrker, svagheder, adfærd og behov, blandt andet i samarbejdet med andre.

Decision Dynamics Karrieremodel™

Hvad er det, der driver os i vores karriere, og hvordan kan lederen afdække og imødekomme disse motiver?

De fire karrieretyper:

  • Eksperten ser ikke en opadstigende karriere som vigtig. Eksperten motiveres af at få mere viden og udvikle sine færdigheder.
  • Den lineære har fokus på at stige op ad i organisationens hierarki og motiveres af resultater, beføjelser og magt.
  • Den udvidende gør karriere i en slags cirkulær bevægelse, der bygger oven på hinanden med fem til ti år inden for hvert felt. Den udvidende type motiveres af udvikling.
  • Episodikeren søger hyppige ændringer i arbejdsopgaver og områder og motiveres af variation og uafhængighed.

 Læs mere …

Jungiansk Typeindeks (JTI)

Ledelsesværktøjet Jungiansk Typeindeks JTI giver en mulighed for at afdække personers forskelligheder og forskellige tilgange til arbejdsopgaver. I forlængelse heraf kan redskabet anvendes som velegnet metode til at afdække teammedlemmers foretrukne roller og synliggøre, hvordan de kan supplere hinanden bedst muligt og derved opnå bedre samarbejde og bedre resultater.

JTI mindsker risikoen for, at medarbejdernes forskellige personligheder og samarbejdsproblemer fjerner fokus fra selve opgaven. Samtidig sikres optimale betingelser for klar og letforståelig kommunikation, der er altafgørende for såvel vellykkede forandringsprocesser som succesfuld ledelse og samarbejde på tværs af landsdele eller over landegrænser.