Trivsel og Stress

Organisationens effektivitet influeres negativt af mistrivsel og stress – ledere og medarbejderes individuelle præstationer daler, samarbejdsrelationer vanskeliggøres og længere tids fravær kan være resultatet, hvis der ikke gribes ind i tide.

Hjertebanken, muskelspændinger, ændring i adfærd eller humør, nedsat prioriterings- og beslutningsevne samt hukommelsesbesvær er eksempler på symptomer, som kan være tegn på stress og manglende trivsel.

Det handler dels om at iværksætte forebyggende indsatser, der vedligeholder trivsel og vækst og dels om at etablere et effektivt beredskab, hvis nogen alligevel bliver ramt af stress.

Erhvervspsykologen bidrager med konsulentydelser i forbindelse med virksomhedens arbejde med forebyggelse og håndtering af stress på individuelt, gruppe, ledelses og organisatorisk niveau. Eksempelvis tilbydes sparring, kurser og uddannelse af HR, ledelse og medarbejdere.

Desuden tilbydes individuelle samtaler for ledere og medarbejdere.

I samtalerne tages udgangspunkt i, hvordan personen kan reducere og håndtere potentielle stressorer – ved at fjerne dem og ved at arbejde med egen opfattelse af og reaktion på påvirkninger.

Jeg inddrager gerne HR personer, ledere eller andre relevante samarbejdsparter i forløbet, hvis dette ønskes.

Læs mere under ”kurser” hvor du kan lade dig inspirere yderligere.