Decision Dynamics Karrieremodel™

Hvad er det, der driver os i vores karriere, og hvordan kan lederen afdække og imødekomme disse motiver?

De fire karrieretyper:

  • Eksperten ser ikke en opadstigende karriere som vigtig. Eksperten motiveres af at få mere viden og udvikle sine færdigheder.
  • Den lineære har fokus på at stige op ad i organisationens hierarki og motiveres af resultater, beføjelser og magt.
  • Den udvidende gør karriere i en slags cirkulær bevægelse, der bygger oven på hinanden med fem til ti år inden for hvert felt. Den udvidende type motiveres af udvikling.
  • Episodikeren søger hyppige ændringer i arbejdsopgaver og områder og motiveres af variation og uafhængighed.

For mange virksomheder er det vigtigt at have kendskab til medarbejdernes indre ønsker om karriereudvikling. Dette giver en god baggrund for at sammenholde det med virksomhedens behov på kort og lang sigt.

Karrieremodellen™ kan anvendes som et element i den årlige medarbejderudviklingssamtale. Testen er et succesfuldt dialogværktøj til at skabe afklaring hos den enkelte medarbejder.

Leder og medarbejder kan ud fra testens resultat sammen tilrettelægge et målrettet karriereforløb, der balancerer den enkelte medarbejders ønsker og virksomhedens behov.

Karrieremodellen™ er også anvendelig i rekrutteringssammenhænge, idet den giver virksomheden mulighed for allerede i den indledende ansættelsesfase at afklare, om det er muligt at imødekomme kommende medarbejderes karrieremotiver og dermed afdække, om kandidaten passer til jobbet.